Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki na nasz list otwarty

2013-04-09_mg_odp Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki na nasz list otwarty z dnia 18 marca 2013r. Dla ułatwienia czytania publikujemy poniżej treść, jak również skan oryginalnego dokumentu:

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na list otwarty Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski” uprzejmie informuję, że głos społeczności lokalnych jest bardzo istotny we wszelkich ważnych społecznie zagadnieniach podejmowanych przez instytucje władzy publicznej. Również przy działaniach związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Ministerstwo Gospodarki jest świadome wagi akceptacji społecznej na poziomie ogólnopolskim i lokalnym dla realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej. Społeczności lokalne są ważnym partnerem w procesie decyzyjnym dotyczącym rozwoju tej gałęzi energetyki.

Mieszkańcy gminy Mielno w dniu 12 lutego 2012 r. w referendum sprzeciwili się planom budowy na terenie tej gminy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Należy wyrazić żal, że nie byli zainteresowani uzyskaniem rzetelnych informacji o zaletach i wadach takiej inwestycji przed wyrażeniem stanowiska w referendum. Jednak, co chcę podkreślić z całą mocą, ten głos społeczny jest traktowany z należytym szacunkiem i powagą. Nie jest bowiem możliwe zadecydowanie o tak ważnej kwestii jak budowa elektrowni jądrowej bez zgody społeczności lokalnej.

Odnosząc się do drugiej kwestii poruszonej w piśmie Pani Prezes, tj. treści publikacji na temat stanu poparcia społecznego dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce, pragnę poinformować, że wszelkie zawarte w niej dane zostały oparte na wynikach uzyskanych w przeprowadzonych badaniach opinii społecznej. Zostały one zrealizowane z należytą starannością przez renomowaną pracownię badawczą, tj. Millward Brown SMG/KRC.

Dziękuję za Państwa uwagi i mam nadzieję, że nasze wzajemne starania o zrozumienie kwestii ważnych zarówno dla kraju, jak również społeczności lokalnych, staną się nową jakością w dyskursie publicznym.

Z poważaniem

Skan dokumentu (format PDF)

*

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress