Sponsor

Pragniemy z całego serca podziękować osobom, które wspomogły nasze stowarzyszenie, a w szczególności:
Panu Robertowi Szymańskiemu,
Panu Mariuszowi Weresińskiemu,
Pani J.Ciok,
Państwu J.A. Gryczman,
Państwu W.W.Piątek,
Panu P. Laskowskiemu,
Państwu D.B. Głowaczewskim,
Państwu K.K. Kowalik,
Państwu Orylskim,
Państwu E.J.D. Fryczkowskim,
Państwu Z.B. Sumińskim,
Państwu A.K.T Ignacak,
Pani Krystynie Ignacak,
KS „Fala-Hen” Gąski
oraz pozostałym członkom stowarzyszenia.

Zachęcamy zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto bankowe. Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna. O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski” można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych. Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.
Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Osoby fizyczne:
Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych. Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.
Procedura:
Na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dane Stowarzyszenia oraz nr konta bankowego znajdują się w zakładce Kontakt.

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress