Stanowisko Wójta Gminy Mielno

2013-06-21_list_wojt_mielna_do_wojewodyStanowisko Wójta Gminy Mielno p. Olgi Roszak-Pezały ws. pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2013r. dot. decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni jądrowej oraz dot. kwestii związanych z procedowaniem administracyjnym.

W załączeniu:
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2013r.
Odpowiedź Wójta Gminy na pismo Wojewody z dnia 21 czerwca 2013r.

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki na nasz list otwarty

2013-04-09_mg_odp Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki na nasz list otwarty z dnia 18 marca 2013r. Dla ułatwienia czytania publikujemy poniżej treść, jak również skan oryginalnego dokumentu:

Szanowna Pani Prezes

W odpowiedzi na list otwarty Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski” uprzejmie informuję, że głos społeczności lokalnych jest bardzo istotny we wszelkich ważnych społecznie zagadnieniach podejmowanych przez instytucje władzy publicznej. Również przy działaniach związanych z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Ministerstwo Gospodarki jest świadome wagi akceptacji społecznej na poziomie ogólnopolskim i lokalnym dla realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej. Społeczności lokalne są ważnym partnerem w procesie decyzyjnym dotyczącym rozwoju tej gałęzi energetyki.

Więcej »

List Otwarty do Wicepremiera Pana Janusza Piechocińskiego

Gąski, dnia 18 lutego 2013 r.

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI „GĄSKI”

Pan Janusz Piechociński
Wicepremier, Minister Gospodarki

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do listy otwartego z dnia 12 listopada 2012 r. skierowanego do byłego Wicepremiera i Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi ponownie apelujemy:
– o postępowanie w sprawie wskazania lokalizacji miejscowości Gąski zgodnie wolą społeczności lokalnej wyrażonej w ważnym referendum lokalnym, czyli zgodnie
z podstawowymi zasadami państwa demokratycznego,
– weryfikację zamieszczanych informacji na stronie prowadzonej pod patronatem Pana Ministerstwa http://www.mg.gov.pl/Energetyka jądrowa, a dotyczącej zgody Polaków na budowę elektrowni jądrowej w Polsce.
Panie Ministrze z publikowanego na stronie internetowej MG Pana stanowiska wynika, że jest Pan zwolennikiem wzajemnego zaufania oraz wprowadzania zmian m.in. w sektorze energetycznym poprzez sprawne i przyjazne prawo. Więcej »

List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

LIST OTWARTY DO PANA PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski” zwraca się do Pana Prezydenta jako najwyższej władzy w Polsce, stojącej na straży konstytucyjnych praw i wartości z apelem o podjęcie działań w celu przestrzegania praw konstytucyjnych przy podejmowaniu decyzji w kwestii tak ważnej dla Polski jak budowa pierwszej elektrowni jądrowej, z poszanowaniem prawa społeczności regionu do decydowania w tej materii.

Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 25 listopada 2011r. na konferencji prasowej, przedstawiła swoje propozycje trzech potencjalnych lokalizacji i wskazała naszą miejscowość jako jedną z trzech lokalizacji, której w rządowym Programie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” wśród możliwych 28 lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej nie było.

Więcej »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress