Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski”, które odbędzie się w dniu 20.04.2018r (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Gąskach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju miejscowości Gąski.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.
8. Przyjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2017r
a) z działalności Zarządu Stowarzyszenia
b) z działalności Komisji Rewizyjnej
9. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia przyjęcie uchwały w tej sprawie.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie zebrania.

Liczymy na Państwa obecność

Zarząd Stowarzyszenia

Zaproszenie na Walne Zebranie

Informujemy że walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia odbędzie się dnia 6 lutego 2017 r o godz. 19.00 w Klubie Rolnika w Gąskach. Zapraszamy członków stowarzyszenia oraz mieszkańców miejscowości Gąski.

” Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski

Ser­decznie zapra­szamy na Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Rozwoju Miejscowości „Gąski”, które odbę­dzie się w dniu 18.03.2015r. (środa) o godz. 18.00 w świe­tlicy wiejskiej w Gąskach.

 Pro­po­no­wany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Stwier­dzenie pra­wo­moc­ności obrad Wal­nego Zebrania Członków Sto­wa­rzy­szenia

3. Wybór prze­wod­ni­czą­cego zebrania i pro­to­ko­lanta.

4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.

5. Przy­jęcie porządku obrad Wal­nego Zebrania Członków Sto­wa­rzy­szenia Rozwoju miejscowości Gąski
6. Przed­sta­wienie spra­woz­dania Zarządu z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2014r.
7. Przed­sta­wienie spra­woz­dania z dzia­łal­ności Komisji Rewi­zyjnej za 2014r.
8. Przy­jęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia spra­woz­dania z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2014r
a) z dzia­łal­ności Zarządu Stowarzyszenia
b) z dzia­łal­ności Komisji Rewizyjnej
9. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia na lata 2015-2018 i przyjęcie uchwały w tej sprawie

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie zebrania.

 

Liczymy na Państwa obec­ność
 Zarząd Stowarzyszenia

MIKOŁAJKI 2014

STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GĄSKI ZAPRASZA  DZIECI NA MIKOŁAJKI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA 6 GRUDNIA  2014 O GODZ.15.00 W KLUBIE ROLNIKA W GĄSKACH.

W PROGRAMIE :

KONKURSY, POCZĘSTUNEK,  SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

A O GODZ 18.00 ZAPRASZAMY DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA WSPÓLNE SPĘDZENIE MIKOŁAJEK PRZY MUZYCE.

 PROSIMY  O PRZYGOTOWANIE POCZĘSTUNKU DO WSPÓLNEGO STOŁU MIKOŁAJKOWEGO.

ZGŁOSZENIA  DZIECI  I DOROSŁYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU PRZYJMUJEMY POD NR TEL. 667350599 DO DNIA 1 GRUDNIA 2014.

Festyn Pieczonej Gęsi

W sobotę 3 sierpnia 2013r. zorganizowaliśmy Festyn Pieczonej Gęsi. Impreza wpisała się w artystyczny program gminy Mielno.
Uczestnicy festynu brali udział w konkursach dla dzieci i dorosłych, a także mieli okazję skosztować pieczonej gęsi i domowych wypieków. Rozstrzygnięto konkurs na najpyszniejsze ciasto oraz najciekawsze przebranie za gęś. Do zabawy przygrywał zespół Atom-Stop. Festyn zakończył się pokazem fajerwerków i zabawą taneczną.
Impreza została dofinansowana ze środków gminy Mielno.

 

Więcej »

Dla przyszłość bez Czarnobyla i Fukuszimy

2012-04-24_spotkanie Zapraszamy na otwarte spotkanie w ramach Europejskiego Tygodnia Akcji „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy”, z Wladlenem Lepskym – likwidatorem skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986r. oraz z Toshinari Hata – świadkiem zeszłorocznych wydarzeń w Fukuszimie, które odbędzie się w I LO im. St. Dubois w Koszalinie w dniu 24 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00.
Organizatorami spotkania są: Zieloni 2004 i Komitet Obywatelski „Nie dla atomu”. Patronat honorowy nad koszalińskim spotkaniem objęła Olga Roszak – Wójt Gminy Mielno.

Więcej »

Spotkanie z mieszkanką Fukushimy

sadako_monma_01 W niedzielę 11 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z mieszkanką Fukushimy Panią Sadako Monma.
Przyjechała specjalnie do Polski, aby opowiadać o przeżyciach swoich i swojej rodziny, o życiu po katastrofie w elektrowni atomowej, o tragedii, która miała miejsce w zeszłym roku w Japonii miejscowości Fukushima.

Więcej »

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress