Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski
Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski”, które odbędzie się w dniu 20.04.2018r (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Gąskach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju miejscowości Gąski.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2017r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.
8. Przyjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2017r
a) z działalności Zarządu Stowarzyszenia
b) z działalności Komisji Rewizyjnej
9. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia przyjęcie uchwały w tej sprawie.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie zebrania.

Liczymy na Państwa obecność

Zarząd Stowarzyszenia

VI FESTYN PIECZONEJ GĘSI

Zaproszenie na Walne Zebranie

Informujemy że walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia odbędzie się dnia 6 lutego 2017 r o godz. 19.00 w Klubie Rolnika w Gąskach. Zapraszamy członków stowarzyszenia oraz mieszkańców miejscowości Gąski.

V FESTYN PIECZONEJ GĘSI

22222

Festyn Pieczonej Gęsi 1 sierpnia 2015r

2015-08-01_festynZapraszamy na Festyn Pieczonej Gęsi!!!

1 sierpnia 2015r. godz. 15:00
plac na rogu ul. Nadbrzeżnej i Piaskowej w Gąskach

Nowy Sąsiad – zaproszenie na projekcję filmu

2015-06-10_projekcja_filmuZapraszamy na projekcję filmu „Nowy Sąsiad”.

Historia oporu przeciw budowie elektrowni atomowej.

Ulotka (PDF)

” Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości „Gąski

Ser­decznie zapra­szamy na Walne Zebranie Członków Sto­wa­rzy­szenia Rozwoju Miejscowości „Gąski”, które odbę­dzie się w dniu 18.03.2015r. (środa) o godz. 18.00 w świe­tlicy wiejskiej w Gąskach.

 Pro­po­no­wany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Stwier­dzenie pra­wo­moc­ności obrad Wal­nego Zebrania Członków Sto­wa­rzy­szenia

3. Wybór prze­wod­ni­czą­cego zebrania i pro­to­ko­lanta.

4. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej.

5. Przy­jęcie porządku obrad Wal­nego Zebrania Członków Sto­wa­rzy­szenia Rozwoju miejscowości Gąski
6. Przed­sta­wienie spra­woz­dania Zarządu z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2014r.
7. Przed­sta­wienie spra­woz­dania z dzia­łal­ności Komisji Rewi­zyjnej za 2014r.
8. Przy­jęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia spra­woz­dania z dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia za 2014r
a) z dzia­łal­ności Zarządu Stowarzyszenia
b) z dzia­łal­ności Komisji Rewizyjnej
9. Wybór zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia na lata 2015-2018 i przyjęcie uchwały w tej sprawie

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie zebrania.

 

Liczymy na Państwa obec­ność
 Zarząd Stowarzyszenia

MIKOŁAJKI 2014

STOWARZYSZENIE ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GĄSKI ZAPRASZA  DZIECI NA MIKOŁAJKI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA 6 GRUDNIA  2014 O GODZ.15.00 W KLUBIE ROLNIKA W GĄSKACH.

W PROGRAMIE :

KONKURSY, POCZĘSTUNEK,  SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

A O GODZ 18.00 ZAPRASZAMY DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA WSPÓLNE SPĘDZENIE MIKOŁAJEK PRZY MUZYCE.

 PROSIMY  O PRZYGOTOWANIE POCZĘSTUNKU DO WSPÓLNEGO STOŁU MIKOŁAJKOWEGO.

ZGŁOSZENIA  DZIECI  I DOROSŁYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU PRZYJMUJEMY POD NR TEL. 667350599 DO DNIA 1 GRUDNIA 2014.

Festyn Pieczonej Gęsi

Zapraszamy na Festyn Pieczonej Gęsi w sobotę 2 sierpnia 2014r. na boisku sportowym w Gąskach.

Szczegóły na plakacie…

 

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress